Over Sherpa

Over Sherpa

Sherpa biedt innovatieve personeelsconcepten. De kracht van Sherpa ligt in het integraal bekijken van werkprocessen en focussen op multi-inzetbaarheid van medewerkers. Dat doen we samen met onze klanten, om hen vervolgens de best passende personeelsoplossing te kunnen bieden. Sherpa gaat een stap verder, samen met jou!

Sherpa creëert één loket voor verschillende soorten personele dienstverlening. Je kunt bij Sherpa terecht voor een internationale kracht.

Natuurlijk is ons primaire doel om jou kwalitatief goede medewerkers te bieden. Maar wij gaan een stap verder. Bedrijven huren steeds meer en grotere groepen arbeidskrachten in. Maar de inzet van deze verschillende ingehuurde medewerkergroepen zijn zelden of nooit op elkaar afgestemd. Door de inzet van deze externe medewerkers beter te regisseren is het mogelijk om met minder mensen meer werk te verrichten. Dat is waarbij Sherpa jou helpt. Samen met Sherpa kun jij elke verandering in de markt, het productieproces en de arbeidsmarkt opvangen op momenten dat het nodig is.

Sherpa richt zich op bedrijven in de productie, logistiek, agri en foodsector.